Lugn. Du hinner fortfarande!

Tid kvar

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Fyll i dina uppgifter här!

 • kr
  Hjälp Hur mycket lön kommer vara utbetald under 2023? Lönen, innan skatt, måste vara utbetald och tyvärr får du inte räkna med förmåner. Du behöver även minska lönerna med statliga lönestöd som exempelvis ersättning för korttidspermittering. Har du helägda dotterbolag? Ta med dem också. Om de inte är helägda kan vi tyvärr inte hjälpa dig räkna på lönen. Stäng Nästa
 • Hjälp Hur många procent av aktierna äger du? Du får inte hela underlaget om du inte äger hela bolaget. Stäng Föregående Nästa
 • Hjälp Du och tre av dina delägare måste äga över 50 % eller ha bestämmande inflytande för att räknas som fåmansföretag. Osäker? Kontakta oss! Stäng Föregående Nästa
 • Hjälp Tänk på att det bara gäller den lönen som verkligen betalas ut, inte innevarande bonusar eller förmåner. Och du tar beloppet innan skatt. Stäng Föregående Räkna ut!
 • Sakta i backarna!

  Vi kan inte gissa oss fram här. Det blir mycket bättre om du fyller i alla stegen i rätt ordning.

  Gör om, gör rätt!

  Wohoo!

  Nu blir det finmiddag! Du uppfyller huvudregeln och lönerna i bolaget ger dig ett gränsbelopp[belopp] och då har vi inte ens inkluderat tidigare års sparat utrymme som räknas upp årligen, eller vilket inköpspris du hade på aktierna. Om du skulle plocka ut allt i utdelning innebär det [belopp] i fickan.

  Kontakta oss så hjälper vi dig med detta och ser till att du gjort rätt (och kanske äter middagen?).

  Kontakta oss Börja om

  Rackarns!

  Du missar det fina extra gränsbeloppet[belopp] för att din lön är för låg. Är du inte värd en extra lön på [Belopp] innan nyårsafton? Det är nämligen försent därefter. Även om du inte tar ut pengarna nu kan du spara utdelningen för framtiden. Oavsett vad du gör, har du i alla fall [belopp] att gotta dig med nästa år.

  Kanske bäst att du hör av dig så du verkligen har gjort rätt? Dumt att missa detta.

  Kontakta oss Börja om

  Rackarns!

  Det verkar som om förenklingsregeln är det bästa för dig. Det innebär att du får ett gränsbelopp[A27]. Härligt för dig att kunna få ut [] efter skatt rätt till din plånbok. Men det finns fortfarande regler som du kan träffas av.

  Vill du få hjälp att ta hand om det här, kanske till och med slippa tänka på det helt?

  Kontakta oss Börja om
Räkna ut!

Tips!

 • Vill du ha bättre socialt skyddsnät? Det får du upp till 43 750 i månaden.
 • Ända upp till 49 938 kr i månadslön ger dig extra pension!
 • Du vet väl att du betalar höjd skatt på 20 % på din lön över 51 158 kr i månaden?
 • Oops, säker på att du är ett fåmansaktiebolag? Du och tre andra delägare måste komma upp i över 50 %. Just saying.
 • Om en utomstående äger mer än 30 % och är passiv. Så blir det 25 % beskattning för samtliga.
 • Du behöver äga minst 4 % av aktierna för att kunna använda löneunderlaget.

Vill du veta mer om hur du kan automatisera din bokföring?

Vi hjälper gärna till att förenkla din vardag.

Kolla in wint.se

Wint

Regler och sånt.

Först, reglerna gäller bara dig som är aktiv delägare i ett fåmansföretag och som ägde aktierna vid årets ingång, det måste man ha klart för sig annars blir det dumt. Och så kul som att bara säga att din skatt blir 10 % lägre stämmer tyvärr inte, så enkelt är det sällan. Men hur fungerar det då? Här kommer en översikt.

Utdelning

Utdelning bestäms på årsstämman som du ska hålla efter ditt räkenskapsårs slut. Du kan också ha en extra bolagsstämma för att besluta om utdelning. För att det ska vara möjligt att ta utdelning måste du ju så klart ha utrymme för detta i ditt fria egna kapital, och att det inte äventyrar bolagets framtid - känt som försiktighetsregeln. Tidigare var exempelvis Corona viktigt att beakta innan beslut om utdelning.

Gränsbeloppet kan vara bra att känna till, allt under detta belopp beskattas till 20 % i inkomstslaget kapital. Överstigande åker till tjänst och läggs ovanpå dina andra tjänsteinkomster. Och därmed ofta hej statlig inkomstskatt. För att lista ut var ditt gränsbelopp hamnar på finns det två olika regler.

Förenklingsregeln eller huvudregeln

I vårt exempel ovan räknar vi på om du kan använda huvudregeln. Den som oftast ger roligast resultat. Men då krävs det lite av dig. Förenklingsregeln kan du nämligen alltid använda på ett bolag som du äger.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln är ett schabloniserat sätt att räkna på. Det innebär att du får ta 2,75 gånger inkomstbasbeloppet i utdelning till 20 % beskattning om du äger ditt bolag helt själv. Annars får du justera efter hur mycket du äger.

Så här beräknar du ditt gränsbelopp enligt förenklingsregeln för 2024:

2,75 ibb (2023 års inkomstbasbelopp) x din andel aktier vid ingången av 2024 (204 325 kr)

Totalt antal aktier vid ingången av 2024
+ Sparat utdelningsutrymme x 104,94 %

Huvudregeln

Här är det lite rörigare, men också större möjligheter. Om du tar rätt lön kan du nämligen få lägga till din ägarandel x 50 % av bolagets löner till ditt gränsbelopp. Har bolaget fått bidrag för korttidspermittering eller andra lönebidrag behöver löneunderlaget tyvärr minskas med samma belopp. Har du köpt eller sålt aktier så kan det påverka vilka löner som du får ta med men även hur mycket lön du skall ta för att det skall bli rätt lön.

Så här räknar du huvudregeln:

Omkostnadsbelopp x 10,94 % + lönebaserat utrymme + Sparat utdelningsutrymme från förra året x 104,94 %.

Kapitalvinst

Även när du säljer dina aktier gäller att kapitalvinsten kan komma att beskattas både i inkomstslagen kapital och tjänst. Hur mycket som hamnar var beror på hur mycket Sparat utdelningsutrymme du har.
Den del av kapitalvinsten som ryms inom det sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget kapital med 20%. Den del som överstiger det sparade utdelningsutrymmet beskattas i inkomstslaget tjänst. När aktierna säljs finns en begränsningsregel som gör att du skyddas en del och inte får skatta bort alla dina pengar med statlig skatt.

psst… ...vi på Wint uppdaterar k10.nu med aktuella siffror varje år, men friskriver oss från att siffrorna blir rätt och riktiga om du själv väljer att skicka in din deklaration baserat på informationen du fått här.